Walang-Dulas

Ang Dycem Ltd ay pangunahin sa mundo na pagawaan at suplayer ng mga produktong walang-dulas (non-slip) na siyang tangi na dinisenyo na lampasan ang maraming mga suliranin sa pagpapanatag at paghawak na makakasalamuha sa mga ospital, pangangalaga sa tahanan, klinika at sa paligid ng tahanan.

Bilang isang pinaka-epektibong non-slip na materyal na makukuha sa merkado, ang mga non-slip na produkto ng Dyceum ay kumakapit at humahawak sa lugar ng mga gamit sa maraming mga aplikasyon. Hindi sila malagkit ngunit kumakapit sa parehong tabi upang mapigilan ang paggalaw, tamang-tama para sa pagpapabuti ng kapit, panatag, biswal na senyales at tiwala sa panahon ng pangaraw-araw na gawain at pagganap.

Kasama sa hanay ng mga produkto na non-slip ng Dyceum ay ang mga basahan, coaster, reel (na maaaring putulin nang maliliit), pambukas ng garapon, pambukas ng mga bote, tray liner at mga self adhesive strip at mga panel. Ang mga produkto ng Dycem ay sobrang nababago at nagsisilbi sa ilang bilang mga ng industriya kabilang ang: Home & Leisure, Marine, Occupational Therapy, Catering, Transport, Music at Physiotherapy.

Mayroong lampas sa 40 taon na karanasan sa paggawa sa headquarter ng kompanya sa UK sa Bristol, kilala sa pandaigdigan ang Dycem sa ilalim ng ISO 9001:2008 na pamantayan at ipinagmamalaki na natamo ang ISO 14001:2004 na mga pamantayan sa pamamahala sa kapaligiran. Para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnayan sa nonslip@dycem.com


Latest news...

Our Global Locations

Dycem Ltd Europe
Ashley Trading Estate
Bristol, BS29BB
UNITED KINGDOM

t: + 44 (0) 117 9559921
f: + 44 (0) 117 9541194
e: contact@dycem.com

Dycem Ltd USA
83 Gilbane Street
Warwick, RI 02886
USA

t: + (1) 401 738 4420
f: + (1) 401 739 9634
e: info@dycemusa.com
toll free: 800 458 0060

Dycem ASIA
1st Floor Half Center Unit
C/D Paseo Square,
Carmona, Cavite
4116
PHILIPPINES
T: +6346 972 2048
e: info@dycemasia.com

Dycem is pleased to support

Copyright Dycem Ltd 2014. | A Limited Company Registered in England No 3239439 | Registered Office: Ashley Trading Estate, Bristol BS2 9BB | Terms and Conditions. | Sitemap